bilety kominikacyjne

Biuro Turystyki HENTOUR prowadzi działalność od sierpnia 1990 roku, na podstawie wpisu do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa łódzkiego pod poz.nr 011 oraz gwarancji Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA S.A nr GT 66/2019 z dnia 05.03.2019.
Organizujemy imprezy własne - głównie autokarowe - dla turystów indywidualnych oraz zorganizowanych grup szkolnych, pielgrzymkowych i firmowych.
Aby rozszerzyć naszą ofertę podpisaliśmy umowy agencyjne z renomowanymi biurami podróży.
Kupując za naszym pośrednictwem wycieczki takich biur jak: RAINBOW, ALMATUR, LOGOSTRAVEL i innych, możecie Państwo odwiedzić każdy rejon świata.
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.
Sprzedajemy bilety autobusowe i lotnicze.

   

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY               Jadwiga  i Henryk  Jędrzejczak